Yhteistyössä

Smart Moves -hankkeen ohjausryhmä

Katariina Autio, Valkeakosken ammattiopisto
Iiris Hynönen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
Sami Kokko (varalla Sanna Palomäki), Jyväskylän yliopisto
Johanna Kujala, Opetushallitus
Tiina Mäenpää, Suomen terveydenhoitajaliitto ry
Antti Lahti, Sasky koulutuskuntayhtymä
Esa Mäki-Tulokas, Liikunnan ja Terveystiedon opettajat ry
Mikko Nykänen, Työterveyslaitos
Tiina Hasari, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto ry
Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Karita Toivonen, Liikunnan aluejärjestöt
Kirsti Siekkinen, Likes, Jamk
Ville Vuorisalmi, Hatanpään lukio
Tommi Vasankari, UKK-instituutti
Anne-Mari Jussila, UKK-instituutti

Yhteistyötahot

Liikkuva opiskelu -ohjelma

Liikunnan aluejärjestöt

Liito ry, Liikunnan ja terveystiedon opettajat

Opetushallitus

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Terve Urheilija -ohjelma

Tampereen kaupunki

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Suomen Mielenterveysseura ry

Oppilaitokset

Pajulahden urheiluopisto

Tampereen ammattikorkeakoulu, TAMK

Tampereen seudun koulutuskuntayhtymä, Tredu

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, VAAO

Varalan urheiluopisto

Jaa: