Mikä ihmeen ergonomia?

Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Opiskelun ergonominen sujuvuus ja turvallisuus luovat hyvinvointia edistäen opiskelukykyä eli opiskelijan työkykyä. Opiskelijan, opiskeluympäristön ja -välineiden sekä opiskelumenetelmien välisestä vuorovaikutuksesta voidaan käyttää käsitettä opiskeluergonomia tai opiskelijan ergonomia. 

Opiskelija voi itse vaikuttaa opiskelun aiheuttamaan fyysiseen ja kognitiiviseen kuormitukseen varsin helposti. Istumisen aiheuttamaa fyysistä kuormitusta voit helpottaa tauottamalla paikallaanoloa 20-30 minuutin välein. Tämä voi tapahtua paikallaan liikehtimällä (silloin kun seisomaan nousu ei ole mahdollista), seisomaan nousulla tai jaloittelulla.

VIDEO 1. Smart Moves: Taukoliikunnalla vireyttä päivään.

Oman kehon antama viesti kehon epämukavuuden tunteesta tai keskittymiskyvyn lopahtamisesta on yleensä merkki tauon paikasta tai asennon vaihtelun tarpeesta. On vain tärkeä reagoida niihin ajoissa. Sosiaalista painetta opiskella seisten tai pitää taukoja voi helpottaa, jos opettajat yhdessä opiskeluryhmän kanssa sopivat ”pelisäännöistä” eli että on sallittua kertoa tauon tarpeesta, opiskella seisten, vaihdella opiskeluasentoja ja taukojumpata ohjattuna tai itsenäisesti. 

VIDEO 2. Smart Moves: Pienellä liikkeellä on merkitystä.

Lähde: Siekkinen, K. 2019. Opiskeluergonomia – sujuvampaa ja vaivattomampaa opiskelua. Teoksessa Kunttu, K. ym. Opiskeluterveys. Duodecim.

Jaa: