Opiskeluergonomia

Opiskelijan ensisijaiset oppimisympäristöt ovat oppilaitos, kirjasto ja koti, joissa opiskeleminen tapahtuu edelleenkin nykyään pääosin istuen. Tutkimusten mukaan opiskelija istuu jopa 9-10 tuntia päivässä. Runsas paikallaanolo on todellinen haaste kehollemme fyysisesti ja saattaa altistaa erilaisille oireille tuki- ja liikuntaelimistössä. Lisäksi pitkäkestoinen paikallaanolo on todettu itsenäiseksi terveysriskiksi mm. erilaisten sydän- ja aineenvaihduntasairauksien kehittymiselle, vaikka liikkuisikin suositusten mukaisesti. Pelkästään istuen tapahtuvan opiskelun rinnalle on onneksi viime vuosina tullut tarjolle vaihtoehtoisia tapoja opiskella niin opiskeluun tarkoitettujen kalusteiden monipuolistuessa ja oppimispedagogisten menetelmien laajentuessa. On kuitenkin hyvä pohtia, miten opiskelusta saataisiin mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. 

Tästä osiosta löydät:

  • tietoa ergonomiasta
  • puhuttelevia videoita tauottamisen ja liikkeen lisäämiseksi
  • sekä tietoa, miten tukea opiskelijoita vaivattomampaan opiskeluun.

Lähde: Siekkinen, K. 2019. Opiskeluergonomia – sujuvampaa ja vaivattomampaa opiskelua. Teoksessa Kunttu, K. ym. Opiskeluterveys. Duodecim.

TIEDÄ LISÄÄ

Ergonomia (Työterveyslaitos)

Liikettä päivään – Back to Move!

Ryhdillä ruutuilemaan.  Koululaisergonomiaa oppilaille. Opiskeluergonomiaa opiskelijoille. Opetusmateriaali peruskoulujen ja toisen asteen opettajille. Paunonen B, Kannusmäki P & Laine S. Lahden ammattikorkeakoulu fysioterapian ko. opinnäytetyö 3/2017.

Jaa: