Mielen hyvinvointi

Mielenterveys on tyytyväisyyttä omaan elämänlaatuun. Se on itsensä ja muiden hyväksymistä, myönteisiä ihmissuhteita sekä sitä, että kokee elämänsä merkitykselliseksi. Mielenterveys auttaa hallitsemaan ajoittaista ahdistusta ja tukee arjessa jaksamista.

Omasta mielenterveydestään voi pitää huolta monin tavoin. Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat opiskelu tai työnteko, tunteista ja mieltä askarruttavista asioista puhuminen sekä kyky ratkaista ongelmia ja ristiriitoja. Hyvät suhteet kavereihin ja perheeseen sekä itsensä hyväksyminen ja hyväksytyksi kokeminen auttavat mielenterveyden ylläpitämisessä. Lisäksi itsensä toteuttaminen ja tunteiden ilmaisu esimerkiksi harrastusten kautta tekevät mielenterveydelle hyvää.

Tästä osioista löydät:

Tietoa

  • mielen hyvinvoinnin tekijöistä
  • tunnetaidoista
  • kavereiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille.

Vinkkejä

  • mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • tunteiden käsittelyyn
  • työssä jaksamiseen.

Osio on tuotettu yhdessä Suomen mielenterveysseuran kanssa.

TIEDÄ LISÄÄ

Nuorten mielenterveysseura – Jeesi ry

Suomen mielenterveysseura

Opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys – Nyyti ry

Nuorten mielenterveystalo (HUS)

 

Jaa: