Liikkumisen puheeksiotto

Toisen asteen opiskelijoiden liikemittaustuloksia on saatavissa vain lukiolaisista, joista 22 % täyttää tunnin liikuntasuosituksen. Kouluterveyskyselyssä tunnin päivässä kertoo liikkuvansa 13 % toisen asteen opiskelijoista. Vähän liikkuvien osuus on lukiolaisten keskuudessa 29 % ja ammattiin opiskelevien joukossa 39 %. Nuorilla on havaittavissa uupumista sekä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Monilla on myös haasteita terveyteen vaikuttavien elintapojen kanssa.

Miten ottaa liikunta puheeksi?

UKK-instituutin sivuilta löytyy liikkumisresepti aikuisille. Liikunnan puheeksioton yhteydessä liikkumisreseptiä voidaan käyttää soveltaen myös nuorten kanssa. Liikkumisresepti on suunniteltu liikuntaneuvonnan työkaluksi terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Liikkumisreseptin avulla voit keskustella opiskelijan kanssa

  • hänen omista liikuntatottumuksistaan (liikkumisen rasittavuudesta voi kysyä Borgin asteikon avulla)
  • kuinka paljon tulisi liikkua (nuorilla ja aikuisilla on erilaiset liikuntasuositukset, jotka löytyvät Smart Movesin ja UKK-instituutin sivuilta)
  • liikunnan tavoitteista
  • liikuntamuodoista: mikä juuri häntä kiinnostaisi ja mihin on aikaa (liikuntaa ovat mm. arki-, ja hyötyliikunta, opiskelumatkat ja harrastukset)
  • liikkumisohjeista (liikkumisen muodot, useus, kesto ja rasittavuus)
  • liikkumisen toteutumisen seurannasta.

Lisäksi on hyvä kysyä ja huomioida opiskelijan paikallaanolo sekä keskustella hänen kanssaan liikkumattomuudesta. UKK-instituutin sivuilta löydät tietoa liikkumattomuuden haitoista sekä paikoillaanolon vähentämisestä.

Liikkumisreseptin käytön tueksi on laadittu Liikkumisreseptin käyttöohje. Jos tarvitset lisäkoulutusta liikkumisreseptin käyttöön, ole yhteydessä: koulutus@ukkinstituutti.fi. Tilauskoulutus voidaan järjestää joko vuorovaikutuksellisena verkkokoulutuksena (Adobe Connect -verkkokokousympäristö) tai työpajamuotoisena lähikoulutuksena esim. tilaajan omalla toimipaikalla.

Jaa: