Koulutuskalenteri

Muiden järjestämä koulutus

Toukokuu 2021

LIITU-tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuus

Etätilaisuus torstaina 27.5.2021 kello 10.00–12.00

LIITU-tutkimuksen tulokset julkaistaan valtion liikuntaneuvoston järjestämässä maksuttomassa ja kaikille avoimessa etätilaisuudessa. Uusimmassa Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU 2020) -tutkimuksessa tarkastellaan toisen asteen opiskelijoiden liikkumisen ja liikunnan ajankohtaisia teemoja.

LIITU-tutkimusta toteutetaan eri toimijoiden yhteistyönä. Tutkimusta johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. UKK-instituutti vastaa liikkumisen ja unen mittaamisesta.

Syksy 2021

Hyvinvointitutor-koulutus

Etäkoulutus syksyllä 2021 (6h)

Likesin organisoiman maksuttoman koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja oppilaitoksen hyvää ilmapiiriä vertaistoiminnan avulla. Koulutus on suunnattu tutortoiminnasta vastaaville opettajille ja muille ammattilaisille (esim. koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit).

Koulutuksesta saa

  • valmiudet hyvinvointitutoreiden kouluttamiseksi omassa oppilaitoksessa
  • kouluttajan käsikirjan
  • mahdollisuuden osallistua myöhemmin lukuvuoden aikana ryhmätyönohjaukseen, jolla tuetaan hyvinvointitutortoiminnan käynnistymistä omassa oppilaitoksessa.

Menneet

Helmikuu 2021

Lisää liikettä opiskeluun -webinaarisarja

Webinaarisarjasta saat tutkittua tietoa nuorten liikkumisesta ja sen vaikutuksista hyvinvointiin. Webinaarit tarjoavat konkreettisia keinoja, miten lisätä liikettä opiskeluun helposti ja innostavasti.


Tutustu myös

Jaa: