Materiaalia suunnittelun tueksi

Tältä sivulta löydät apuja ja vinkkejä oppilaitoksesi liikkeen lisäämisen suunnitteluun. Alla olevia vuosikelloa, kuukausikalenteria sekä yksittäisen tapahtuman suunnittelun pohjaa voit käyttää apuna liikuntahetkien suunnitteluun. Tarkoituksena ei ole, että ohjelmaa järjestään jokaiselle päivälle tai edes jokaiselle viikolle. Tavoitteena on luoda pieniä malleja, joiden avulla pystytään lisäämään liikettä arkeen niin, että ne pysyvät siellä.

Vuosikellopohjan avulla voidaan luoda aktiivisempi ja liikunnallisempi kokonaiskuva vuoden ajalle. Milloin on esim. liikunta- tai teemapäiviä, jotka olisi hyvä ottaa huomioon suunnitellessa aktiivista toimintaa. Vuosikellopohjaan merkitään, mitä kaikkea haluatte järjestää lukuvuoden aikana.

Kuukausikalenterin avulla suunnitellaan, mitä yhden kuukauden aikana järjestetään. Sitä suunnitellessa on hyvä miettiä, milloin on esim. koeviikko tai työssäolojakso ja tarvitaanko johonkin väliin aktiivisen toiminnan taukoviikko.

Yksittäisen liikuntatuokion pitämissä tulee miettiä, mitä yksittäinen toimenpide vaatii (esim. mitä välineitä, missä paikassa toteutetaan jne.). Myös turvallisuus on hyvä ottaa huomioon.

Liikuntatutor-koulutus

Liikuntatutor-koulutus kokonaisuus on tehty yhteistyössä Smart Moves hankkeen, Liikunnan aluejärjestöjen, SAKU Ry:n ja Liikkuva opiskelu ohjelman kanssa. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa aktiivisia ja innostuneita opiskelijoita toimimaan oman oppilaitoksensa liikkumisen lisääjinä. Koulutuksesta voi kysyä oman alueen liikunnan aluejärjestöltä.

Näin kouluttaudut liikuntatutoriksi!

Haasta oppilaitoksesi liikkumaan

Haasta opiskelukaverisi, luokkasi tai koko oppilaitoksesi. Haasteita voidaan järjestää käytävillä, välitunneilla tai erilaisissa koulun tapahtumissa. Niissä voidaan toimia yksin tai parin/ryhmän kanssa. Haaste voi olla myös sellainen, missä jokainen pyrkii parantamaan omaa tulostaan eikä kisaile muita vastaan. Kurkkaa haasteen suunnittelun Check-lista.

Minkälaisia liikuttavia haasteita keksisitte tai olette jo keksineet? Kerro haasteesi seinälle niin toisetkin pääsevät hyötymään ideoistanne. Pääset lisäämään haasteesi painamalla punaisella pohjalla olevaa plus (+) -merkintää.

Made with Padlet
Jaa: