Ympäristö ja varusteet

Tästä osiosta löydät:

  • tietoa liikuntavarusteiden ja -ympäristön merkityksestä liikuntavammojen ja –tapaturmien ennaltaehkäisyssä