Työelämä ja liikunta

Työelämä kuormittaa fyysisesti ja psyykkisesti eri tavoin eri ammattialoilla työskenteleviä. Tekniikan ja liikenteen alalla tarvitaan vahvaa fyysistä kuntoa esimerkiksi raskaiden taakkojen kantamisessa. Kauneudenhoitoalalla tai catering-alalla ryhdikkään seisoma-asennon ylläpidossa hyvä keskivartalolihasten kunto on hyödyksi. Istumatyössä kroppa on puolestaan kovilla paikallaanolon vuoksi.

Monipuolisella liikunnalla on paljon myönteisiä vaikutuksia työelämään. Liikunta auttaa niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseen työssä jaksamiseen ja työstä palautumiseen. Fyysinen aktiivisuus parantaa työkykyä ja työssä jaksamista sekä vähentää sairauspoissaoloja. Liikunta auttaa hallitsemaan työstressiä ja vähentää unettomuutta sekä parantaa itsetuntoa ja elämänhallintaa. Lisäksi liikunta opettaa ymmärtämään pelisääntöjä ja kunnioittamaan toisia. Liikunta kehittää myös sosiaalisia taitoja. Näitä kaikkia taitoja tarvitaan muuttuvassa työelämässä.

Saat jo puolituntia liikuntaa päivään ja 2,5 tuntia viikkoon kun kävelet kouluun, työpaikalle tai bussipysäkille vartin aamulla ja iltapäivällä.