Tupakointi työelämässä

Tupakkalaki rajoittaa tupakointia työpaikalla. Tupakointi on kielletty päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä niiden ulkoalueilla.

Vaikka tupakointi kuuluu itsemääräämisoikeuden piiriin, työnantaja voi kieltää tupakoinnin työajalla ja työaikaan kuuluvilla tauoilla.

 

Tupakkatauot eivät paranna työkykyä, vaan vaikutus on päinvastainen. Tupakointi heikentää suorituskykyä ja vaikeuttaa työhön keskittymistä. Lisäksi tupakoitsijan vaatteet, hiukset ja hengitys haisevat, mikä ei ole soveliasta etenkään asiakaspalvelutyössä hoito- ja palvelualoilla.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, ettei kukaan työntekijöistä altistu työpaikalla tupakansavulle.