Tunteet ja tunnetaidot

Tunnetaidot tarkoittavat tunteiden tunnistamista, hyväksymistä, nimeämistä, ilmaisemista ja säätelemistä.

Omia tunnetaitoja voi ja niitä kannattaa kehittää, koska hyvät tunnetaidot auttavat luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita, selvittämään ristiriitoja ja kohtaamaan elämän haasteita. Tunnetaidot suojaavat myös riippuvuuksilta, stressiltä ja ahdistukselta.

 

Tunteen tunnistaminen ja nimeäminen auttavat ymmärtämään tunteen viestiä ja tiedostamaan, mitä tunteella tulisi tehdä. Suru viestii luopumisesta, ahdistus ristiriidasta ja onnen tunne voi kertoa kiintymyksestä, elämänilosta tai kiitollisuudesta.

Tunteita ei kannata paeta, vaan kohdata ja elää läpi.
Tiedä lisää: