Smart Moves

Lisää liikettä toiselle asteelle

 

Taustaa

Nuorten elämäntavat ovat polarisoituneet. 16–19-vuotiaista suomalaisista vain joka kolmas liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Nuoret istuvat keskimäärin yli kahdeksan tuntia päivässä, mistä suurin osa kertyy opiskelupäivän aikana. Noin joka toinen toisella asteella opiskeleva tyttö ja joka viides poika kärsii niska- ja hartiakivuista viikoittain. Monilla on haasteita myös muiden terveyteen vaikuttavien elintapojen kanssa.

 

Tavoite

Smart Moves -hankkeen tavoitteena on toisella asteella opiskelevien nuorten

  • fyysisen aktiivisuuden lisääminen
  • istumisen vähentäminen
  • kokonaisvaltainen hyvinvoinnin parantaminen.

 

Toteutus

Smart Moves lisää nuorten hyvinvointia

  • tuottamalla monipuolista oppimateriaalia
  • kehittämällä käytännön työkaluja nuorten ja oppilaitosten arkeen yhdessä asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa
  • jalkauttamalla tietoa oppilaitoksiin.

 

Työkaluja oppilaitoksiin

Hanke tuottaa maksutonta materiaalia verkkoon vapaasti käytettäväksi. Smartmoves.fi-verkkosivuston materiaalit on suunniteltu hyödynnettäviksi oppilaitosten arjessa ja ne tukevat toisen asteen Liikkuva koulu -toimintaa. Verkkosivut täydentyvät hankkeen edetessä.

Vuosina 2014–2016 Smart Moves -hankkeessa on tuotettu oppimateriaalia ammatillisiin oppilaitoksiin. Nyt materiaaleja tuotetaan myös lukiokoulutukseen.

Yhteystiedot

Saara Koskinen, TtM, hankepäällikkö

puh. 050 4623 711

Saara.Koskinen@uta.fi

 

Anne-Mari Jussila, LitM, koulutus- ja kehittämisjohtaja

puh. 044 2882 123

anne-mari.jussila@uta.fi

 

UKK-instituutti

Kaupinpuistokatu 1, 33500 Tampere