03 Elo Smart Moves -hanke laajenee koko toiselle asteelle

shutterstock_167684651Smart Moves -hankkeen tavoitteena on toisen asteen nuorten fyysisen aktiivisuuden lisääminen, istumisen vähentäminen ja muiden elintapojen parantaminen.

Hanke tuottaa monipuolisia materiaaleja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen ja kehittää käytännön työkaluja nuorten ja oppilaitosten arkeen yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Smartmoves.fi-sivusto on suunniteltu osaksi oppilaitosten arkea ja se tukee toisen asteen Liikkuva koulu-toimintaa.

Hankkeen materiaalit ovat maksuttomia ja vapaasti kaikkien käytettävissä smartmoves.fi-sivustolla. Hankkeen verkkosivut täydentyvät hankkeen edetessä.

Smart Moves -hankkeessa on tuotettu vuosina 2014-2016 oppimateriaalia hyvinvoinnin teemoista ammatillisiin oppilaitoksiin, näitä materiaaleja jatkojalostetaan edelleen ja kehitetään soveltuvin osin myös lukiokoulutukseen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.