Mielen hyvinvointi ja sosiaalisuus

Tästä osiosta löydät:

Tietoa

  • mielen hyvinvoinnin tekijöistä
  • tunnetaidoista
  • kavereiden ja muiden läheisten ihmissuhteiden merkityksestä mielen hyvinvoinnille.

Vinkkejä

  • mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen
  • tunteiden käsittelyyn
  • työssä jaksamiseen.

 

Osio on toteutetu yhteistyössä Suomen Mielenterveysseuran kanssa.