Mielen hyvinvointi ja sosiaalisuus

Psyykkiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat liikunnan mielekkyyteen ja turvallisuuteen monin eri tavoin.

Selkeät pelisäännöt luovat raamit yksin ja yhdessä liikkumiselle. Kaikki nauttivat pelailusta, kun noudatetaan yhteisiä sääntöjä. Hermojen menettäminen pelitilanteen takia ei kannata. Tunteiden hallinta ja toisen kunnioittaminen kuuluvat pelikentän sääntökirjaan.

 

Omalla asenteella voi vaikuttaa paljon omaan suoritukseensa. Jatkuva alakulo, aggressiivisuus tai muuten vain huono fiilis heikentää tarkkaavaisuutta ja lisää tapaturmariskiä. Mieleltään vahva sietää painetta ja osaa käsitellä myös ongelmatilanteita.

Reilu peli on enemmän kuin sääntöjen noudattamista. Se on toisen kunnioittamista ja kannustamista.