LiVE -ohjelma

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE)

Liikuntavammojen Valtakunnallisen Ehkäisyohjelman tavoitteena on terveellisten ja turvallisten liikuntatottumusten edistäminen sekä liikuntatapaturmien ja -vammojen ehkäisy. LiVE aloitti toimintansa vuonna 2006.

Ohjelman parissa toimivat tai ovat toimineet seuraavat hankkeet
– Terve Urheilija® (2006−)
– Terve koululainen (2010−)
– Smart Moves (2014−2016)

Vuodesta 2017 alkaen Smart Moves on siirtynyt jatkamaan toimintaansa UKK-instituutin alaisuudessa.

Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

LiVE on saanut Sosiaali- ja terveysministeriöltä Terveyden edistämisen määrärahaa 2006–2011. Alan tutkimusta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Terve Urheilija® 

Terve Urheilija -ohjelman ensisijaisena tavoitteena on nuorten urheilijoiden ja huippu-urheilijoiden terveyttä tukevan valmennus- ja ohjausfilosofian edistäminen sekä liikuntaturvallisuutta ja ravitsemustottumuksia parantavien käytäntöjen vieminen valmennukseen.

Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti lajiliitoille, seuroille, liikunnan aluejärjestöille ja urheiluopistoille. Kohderyhmänä ovat valmentajat ja ohjaajat.

Ohjelman nimi ja sen sisällöt kokoava Kymppiympyrä® ovat Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ohjelma on saanut rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Vuosina 20142016 sitä rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue lisää: terveurheilija.fi

 

Terve koululainen

UKK-instituutin koordinoima TEKO − Terve koululainen (2010–) on useiden asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on ehkäistä kouluikäisten lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia.

Hanke tuottaa peruskoulujen käyttöön maksutonta oppimateriaalia ja toimintamalleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa. Materiaaleja voi käyttää myös valmennuksessa.

Hanke sai rahoitusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä 20102012. Vuosina 2013−2014 hanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Lue lisää: tervekoululainen.fi

 

Smart Moves

Vuosina 2014–2016 Smart Moves -hanketta koordinoi Tampereen Urheilulääkäriasema UKK-instituutissa.

Hankkeen tavoitteena oli 16–19-vuotiaiden ammattiin opiskelevien nuorten

  • terveellisen ja turvallisen liikkumisen lisääminen
  • istumisen vähentäminen
  • liikunta- ja vapaa-ajan tapaturmien ja -vammojen ennaltaehkäisy.

Vuodesta 2017 alkaen Smart Moves on siirtynyt jatkamaan toimintaansa UKK-instituutin alaisuudessa. Samalla hanke on laajentunut koko toiselle asteelle ja sen painopiste on siirtynyt liikuntavammojen ehkäisystä fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Lue lisää: smartmoves.fi

Yhteystiedot

Liikuntavammojen Valtakunnallinen Ehkäisyohjelma (LiVE)

 

Ohjelman johtaja
ylilääkäri
Jari Parkkari, LT, dosentti
työp. 03 282 9335
jari.parkkari@uta.fi

 

LiVE-ohjelman kehittäminen
palvelu- ja kehityspäällikkö
Anne-Mari Jussila, LitM
työp. 03 282 9266, 044 288 2123
anne-mari.jussila@uta.fi

 

Tampereen Urheilulääkäriasema

UKK-instituutti