Kannabis

Kannabiksen käyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa. Tähän vaikuttaa osittain virheellinen mielikuva kannabiksesta vähemmän haitallisena päihteenä. Tosiasiassa runsas pilven polttelu heikentää muun muassa tarkkaavaisuutta ja muistia.

Kannabiksen käyttö on erityisen haitallista nuoruusiässä, kun aivojen kehitys on vilkasta. Kannabiksen pitkäaikainen poltto

 

  • heikentää keskittymiskykyä, vuorovaikutustaitoja ja oppimista
  • altistaa masennukselle, ahdistukselle ja muille mielenterveysongelmille
  • vahingoittaa hengityselimistöä samalla tavalla kuin tupakka.

 

Kannabikseen liittyy useita vääriä uskomuksia, kuten esimerkiksi se, että kannabis ei aiheuta riippuvuutta. Kannabis aiheuttaa helposti psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Pitkäaikaiseen käyttöön liittyy myös fyysistä riippuvuutta. Kymmenellä prosentilla päihdehoitoon hakeutuvista kannabis on ensisijaisesti käytetty aine.

 

Myssyttelyn puolestapuhujat vetoavat usein siihen, että alkoholi on vaarallisempaa kuin kannabis. Haittojen vertailu ei kannata, sillä molempien käyttöön liittyy riskejä. Riskit vain ovat erilaisia.

 

Kannabiksen käytöllä ja mielenterveyden ongelmilla on havaittu olevan yhteyttä toisiinsa. Kukaan ei voi etukäteen tietää miten oma kroppa ja mieli reagoi.  On arpapeliä, kumpaan ryhmään sinä kuulut. Kannabiksen käyttö ei välttämättä johda kovien huumeiden käyttöön, mutta kovien huumeiden käyttäjistä suurin osa on aloittanut kannabiksesta.

 

 

Kannabis on Suomen laissa kielletty huumausaine. Käytöstä voidaan tuomita sakkorangaistus. Kasvattamisesta voidaan tuomita sakkoja tai vankeutta. Syyllistyminen huumausaineen käyttörikokseen hankaloittaa muun muassa työnhakua, ajokortin saantia ja armeijaan pääsyä.