Jokainen omanlaisena

Mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää kokea olevansa hyväksytty sellaisena kuin on.

Syrjintä tarkoittaa ihmisten eriarvoista kohtelua tai erilaiseen asemaan asettamista ilman hyväksyttävää perustetta. Tyypillinen syrjinnän muoto on ulkopuolelle jättäminen, mikä taas on yksi henkisen väkivallan ilmenemismuoto. Ulkopuoliseksi itsensä kokeminen herättää häpeää, masennusta ja vihaa. Hyväksyvä asenne sitä vastoin luo yhteisöön turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta ja vähentää yksinäisyyttä, ahdistuneisuutta ja aggressiivista käytöstä. Huolehdi sinäkin siitä, että kaikki ryhmässä kokevat itsensä yhtä arvokkaiksi ja hyväksytyiksi.

Ystävällinen sana ja kannustava hymy eivät maksa mitään!