Huumeet ja työelämä

Päihteiden ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena työskentely aiheuttaa merkittävän tapaturmariskin työntekijälle itselleen sekä työkavereille.

Huumetestejä käytetään työpaikoilla, joissa työtehtävät vaativat erityistä huolellisuutta ja joissa huumeiden käyttö voi aiheuttaa erityistä vaaraa.  Huumetestien käytöstä on säädetty laissa.

 

Työnantaja voi määrätä työntekijän esittämään todistuksen huumausainetestistä, jos

 

  • työntekijän epäillään olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena työssä
  • työntekijällä on huumeriippuvuus
  • testaaminen on välttämätöntä työntekijän työkyvyn selvittämiseksi
  • työntekijä toimii sellaisessa työssä, joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.
Huumeiden käyttö ja hallussapito on rikos, josta jää merkintä poliisin rekisteriin. Nuorena tehty huumekokeilu voi vaikeuttaa tai rajoittaa työnhakua tulevaisuudessa. Älä pilaa tulevaisuuttasi huumeilla.