Fyysisesti raskas työ

Fyysisesti raskaassa työssä kehon lihaksisto kuormittuu usein epätasaisesti, ja monet työasennot toistuvat samanlaisina. Se lisää nivel- ja lihasvaivojen riskiä. Koska esimerkiksi raksalla pitää tasapainoilla telineillä hankalissa asennoissa, tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa sekä tärkeitä motorisia taitoja. Mitä kattavammin liikuntaa harrastaa, sitä vähemmän työstä aiheutuvia terveyshaittoja kehittyy ja työtapaturmia sattuu. Lisäksi hyväkuntoinen rasittuu työssä vähemmän.

Hyvä kunto on fyysisesti kuormittavassa työssä välttämätön