Alkoholi ja työelämä

Työikäisen väestön yleisin kuolinsyy suomessa on alkoholi. Vapaa-aikana tapahtuva runsas alkoholinkäyttö heikentää työkykyä merkittävästi. Työnantajalla on oikeus irtisanoa humalassa töissä oleva henkilö.

Työpaikoilla ilmenee alkoholista aiheutuvia haittoja varsin usein. Helposti havaittavia haittoja ovat krapulassa tai humalassa työskentely, alkoholin haju sekä alkoholin aiheuttamat myöhästymiset ja poissaolot. Sen sijaan vähitellen ilmeneviä haittoja, kuten työkyvyn heikkeneminen, masennus, ongelmat työyhteisössä ja työnlaadun heikkeneminen, voi olla vaikeampi havaita ja yhdistää alkoholin käyttöön.

 

Runsaan alkoholin käytön seurauksia työpaikoilla ovat

 

  • vaaratilanteet ja tapaturmat
  • ongelmat ja ristiriidat työyhteisössä
  • toistuvat poissaolot
  • lisääntynyt sairastaminen
  • ylimääräiset kustannukset
  • ongelmat työn laadussa ja asiakastilanteissa.
Hae apua ajoissa, jos juomisesi aiheuttaa sinulle tai läheisillesi ongelmia.